บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท Kuka Roboter Gmbhออกแบบ สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ และไลน์การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม industrial robots

WORK SMARTER WITH OUR

INDUSTRIAL COMPANY

INNOVATIVE AND COST-EFFECTIVE

INDUSTRIAL SOLUTIONS

       INTERMACH is the only exhibition in Thailand that focuses exclusively on industrial machinery. And with unprecedented growth and development now underway in the country, the timing couldn''t be better.

WHAT WE DO

ทีมบริการหลังการขาย

บริการ Retrofit และ upgrade

มีอะไหล่เปลี่ยนตลอด

VIDEOS ON  VARIOUS SOLUTIONS & APPLICATIONS

หุ่นยนต์อุตสหกรรม  ลดปัญหาแรงงานประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

Robot die casting

April, 11, 2016

อุตสาหกรรม die casting  เป็นอุตสาหกรรมที่มีสภาวะแวดล้อมยากต่อการทำงานโดยใช้มนุษย์ เนื่องจากความร้อนในการทำงาน บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มส์ จำกัด จึงได้นำหุ่นยนต์เข้ามาทำงานในระบบ die casting เลียนแบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าขอขอบคุณที่ไว้วางใจเรา

หุ่นยนต์อุตสหกรรม  ลดปัญหาแรงงานประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

กิจกรรม Tagring

April, 11, 2016

บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มส์  จำกัด ได้กิจกรรม Training ในหัวข้อ  “การใช้หุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน” โดยวิทยากรได้ผ่านการอบจากประเทศยอรมันTrain the trainer and Advance robotic programing บรรยากาศในการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติทดลองกับหุ่นยนต์จริง จากหลังจากการอบรมจะได้รับ  certificate รับรองผ่านการอบรมนอกจาก Course training basie operation เรายังมี Course training อื่นๆอีกมาก หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02-3864271-5

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

April, 11, 2016

ทางบริษัท โรโบแมค ซิสเต็มส์ จำกัด  ได้พาพนักงานเดินทางมาท่องเที่ยว ณ ประเทศเกาหลี สัมผัสกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และยังเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย หลังจากที่ได้ตั้งใจกันทำงานอย่างเต็มที่หากท่านใดสนใจที่จะทำงานร่วมกันกับเราสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทได้เลยค่ะ แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะค่ะ

หุ่นยนต์อุตสหกรรม  ลดปัญหาแรงงานประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

Call Center

คลิก!! ดูเบอร์

บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท Kuka Roboter Gmbhออกแบบ สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ และไลน์การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม industrial robots
บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท Kuka Roboter Gmbhออกแบบ สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ และไลน์การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม industrial robots
บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท Kuka Roboter Gmbh ประเทศเยอรมนี ออกแบบ สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ และไลน์การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม industrial robots  ลดปัญหาแรงงานประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติ อีกทั้งบริษัทฯ มีบริการหลังการขายครบวงจร อาทิ สัญญาการให้บริการรายปี สัญญาบำรุงรักษา (Preventive maintenance) การฝึกอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุง การ upgrade ประสิทธิภาพเครื่องจักร มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ อะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้คอยบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้งานเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท Kuka Roboter Gmbh ประเทศเยอรมนี ออกแบบ สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ และไลน์การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม industrial robots  ลดปัญหาแรงงานประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติ อีกทั้งบริษัทฯ มีบริการหลังการขายครบวงจร อาทิ สัญญาการให้บริการรายปี สัญญาบำรุงรักษา (Preventive maintenance) การฝึกอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุง การ upgrade ประสิทธิภาพเครื่องจักร มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ อะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้คอยบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้งานเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

FOLLOW US:

HOME     |      ABOUT US   |     SOLUTION     |     SERVICES     |     CAREER     |     BLOG    |   CONTACT US

บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มส์ จำกัด  258 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ กม.8  ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร: 02-386-4271-5