การแก้ปัญหาในการควบคุมหุ่นยนต์

การแก้ปัญหาในการควบคุมหุ่นยนต์
บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท Kuka Roboter Gmbh ประเทศเยอรมนี ออกแบบ สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ และไลน์การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม industrial robots  ลดปัญหาแรงงานประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติ อีกทั้งบริษัทฯ มีบริการหลังการขายครบวงจร อาทิ สัญญาการให้บริการรายปี สัญญาบำรุงรักษา (Preventive maintenance) การฝึกอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุง การ upgrade ประสิทธิภาพเครื่องจักร มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ อะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้คอยบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้งานเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คำว่า “หุ่นยนต์” นั้นแปลความหมายได้หลายอย่าง ในแต่ละบุคคล แต่ส่วนมากแล้ว คำนี้จะสื่อให้เราเห็นถึงภาพยนต์หรือรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์เรื่อง Star Wars หรือเอนิเมชั่นเรื่อง Wall-E. แต่ยังไงก็ตาม ใจความสำคัญก็คือ หุ่นยนต์คือเครื่องจักร และดังนั้น หุ่นยนต์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับอุตสาหกรรม แต่สิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ก็จะสามารถใช้พวกมันได้มากแค่ไหน และการตอบสนองของมนุษย์ต่อหุ่นยนต์ และการตอบสนองของหุ่นยนต์ต่อมนุษย์

 

การผลิตอย่างถูกต้อง

หุ่นยนต์คือตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตแบบคอมพิวเตอร์และการผลักดันให้โรงงานมีความทันสมัยตรงกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 และอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) เกือบทั้งหมดคือการใช้ระบบดิจิตอล เช่นการประเมิณเครื่องจักร การควบคุมดูแล การจัดการ การทำรายงานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล แม้แต่การควบคุมเครื่องจักรก็ผ่านระบบส่วนต่อคนประสานกับเครื่อง (HMI) โรงงานอัจฉริยะนั้นมีประโยชน์หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการลดชั่วโมงการควบคุมและโอกาสที่เพิ่มเวลาทำงานรวม เพิ่มผลผลิต พัฒนาประสิทธิภาพและลดเวลาการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

 

ลดความซ้ำซ้อนในการออกแบบระบบของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์มีบทบาทสำคัญในการทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิผลมากขึ้นและใช้แรงงานน้อยลงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในประเทศที่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคของผู้ผลิตจำนวนมากคือความซับซ้อนของการออกแบบระบบหุ่นยนต์ซึ่งทำให้ยากขึ้นเพราะต้องระบุและรวมระบบย่อยจากผู้ขายหลายราย

 

ร่างกายของหุ่นยนต์

ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงและได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน ร่างกายหุ่นยนต์มีบทบาทในการผลิตสินค้าด้วยการปฏิบัติงานเช่นการเชื่อม การทาสี ห่อบรรจุภัณฑ์ และการตรวจสอบเป็นต้น

 

การควบคุมหุ่นยนต์

ระบบควบคุมหุ่นยนต์มักจะรับผิดชอบในด้านการตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์ การขับเคลื่อนมอเตอร์ และการเคลื่อนที่ ที่ต้องใช้ขั้นตอนวิธีและอัลกอลิทึมที่ซับซ้อน การออกแบบระบบซับซ้อนเหล่านี้ยังต้องใช้ประสบการณ์อย่างมากในการสอนจากระยะไกล ความรู้ความชำนาญและความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ประกอบกับเทคโนโลยีเครือข่ายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม องค์ประกอบของระบบควบคุมอาจรวมไปถึง:

▪ ส่วนควบคุม: ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์

▪ อัลกอริทึม: ซอฟต์แวร์แอ็พพลิเคชันที่รันอยู่บนคอนโทรลเลอร์

▪ แป้นการสอนตำแหน่ง: อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า (HMI) ทำให้สามารถปรับแต่งการควบคุมกระบวนการได้

▪ การสื่อสาร: อุปกรณ์ที่สนับสนุนความสามารถในการสื่อสารขั้นสูง

 

อุปกรณ์และอุปกรณ์

นอกจากหุ่นยนต์แล้ว ระบบอื่น ๆ ยังจำเป็นต้องมีสายการผลิตที่สมบูรณ์ ตัวอย่างได้แก่

▪ I / O การควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล: อุปกรณ์ต่อพ่วงที่สื่อสารกับเซ็นเซอร์อุปกรณ์ขับเคลื่อนเครือข่าย ฯลฯ

▪ การตรวจสอบ: กล้องจับภาพเพื่อตรวจสอบรูปแบบการผลิต การสแกนบาร์โค้ด การตรวจสอบข้อบกพร่อง

การวัด ฯลฯ

▪ HMI: คอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานโต้ตอบกับอุปกรณ์การผลิต

▪ ระบบลำเลียง: อุปกรณ์ที่หลากหลายสำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าไปตามสายการผลิต

 

โซลูชันหุ่นยนต์แบบโมดูลและแบบเปิด

สายการผลิตแบบหุ่นยนต์เกี่ยวข้องกับหลายด้านนอกเหนือจากหุ่นยนต์ ซึ่งบางส่วนอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย มีการควบคุมการดำเนินการ การตรวจจับ การประมวลผลข้อมูล และการปฏิบัติงานที่อาจนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการผสมผสานระบบการสื่อสาร ระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร ก้าวต่อไปการผลิตอัจฉริยะบนพื้นฐานของ IoT หุ่นยนต์อัจฉริยะ ระบบไซเบอร์กายภาพและเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่จะเกิดความซับซ้อนมากขึ้น ความซับซ้อนสามารถลดลงได้อย่างมากโดยการออกแบบโมดูลาร์ของหุ่นยนต์ในด้านอุตสาหกรรมซึ่งเหมาะกับความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน

แหล่งที่มา : http://www.nexcom.com/applications/DetailByDivision/robot-control-solution

http://www.drillingcontractor.org/mechanization-automation-guide-innovations-advanced-robotic-technologies-drill-floor-43992

 

 09robomac.co.th

บริษัทผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ​

FOLLOW US:

HOME     |      ABOUT US   |     SOLUTION     |     SERVICES     |     CAREER     |     BLOG    |   CONTACT US

บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มส์ จำกัด  258 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ กม.8  ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร: 02-386-4271-5