บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท Kuka Roboter Gmbh ประเทศเยอรมนี ออกแบบ สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ และไลน์การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม industrial robots  ลดปัญหาแรงงานประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติ อีกทั้งบริษัทฯ มีบริการหลังการขายครบวงจร อาทิ สัญญาการให้บริการรายปี สัญญาบำรุงรักษา (Preventive maintenance) การฝึกอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุง การ upgrade ประสิทธิภาพเครื่องจักร มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ อะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้คอยบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้งานเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท Kuka Roboter Gmbh ประเทศเยอรมนี ออกแบบ สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ และไลน์การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม industrial robots  ลดปัญหาแรงงานประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติ อีกทั้งบริษัทฯ มีบริการหลังการขายครบวงจร อาทิ สัญญาการให้บริการรายปี สัญญาบำรุงรักษา (Preventive maintenance) การฝึกอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุง การ upgrade ประสิทธิภาพเครื่องจักร มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ อะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้คอยบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้งานเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
หุ่นยนต์อุตสหกรรม,kuka robot,แขนหุ่นยนต์,แขนกลหุ่นยนต์,หุ่นยนต์อุตสาหกรรม industrial robots,หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม,arm robot,robots,เครื่องจักรอัตโนมัติ,robot palletizer,บริษัทผลิตหุ่นยนต์,หุ่นยนต์อัตโนมัติ,palletizer,robot building

บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2003 ร่วมกับ บริษัท KUKA Roboter Gmbh ประเทศเยอรมนี  บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ และไลน์การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในการใช้งานที่หลายหลาย อาทิ ระบบการตัดและเชื่อมชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ ระบบยกกล่องและกระสอบสินค้าทดแทนแรงงาน ระบบเชื่อมชิ้นงานโลหะ ระบบประกอบชิ้นงานโดยใช้กล้องอัตโนมัติ และ อื่นๆ ในอุตสาหกรรมรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนพลาสติก เป็นต้น

 

ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเยอรมนี และ ญี่ปุ่น รวมไปถึงประสบการณ์ของทีมงานวิศวกรกว่า 20 ปี ทางบริษัทฯสามารถให้คำแนะนำการใช้งาน ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าใช้จ่าย ลดของเสีย และ สร้างความสามารถในการแข่งขันสำหรับอนาคต

 

 

หุ่นยนต์อุตสหกรรม,kuka robot,แขนหุ่นยนต์,แขนกลหุ่นยนต์,หุ่นยนต์อุตสาหกรรม industrial robots,หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม,arm robot,robots,เครื่องจักรอัตโนมัติ,robot palletizer,บริษัทผลิตหุ่นยนต์,หุ่นยนต์อัตโนมัติ,palletizer,robot building

อีกทั้งบริษัทฯ มีบริการหลังการขายครบวงจร อาทิ สัญญาการให้บริการรายปี สัญญาบำรุงรักษา (Preventive maintenance) การฝึกอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุง การ upgrade ประสิทธิภาพเครื่องจักร มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ อะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้คอยบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้งานเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท Kuka Roboter Gmbh ประเทศเยอรมนี ออกแบบ สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ และไลน์การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม industrial robots  ลดปัญหาแรงงานประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติ อีกทั้งบริษัทฯ มีบริการหลังการขายครบวงจร อาทิ สัญญาการให้บริการรายปี สัญญาบำรุงรักษา (Preventive maintenance) การฝึกอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุง การ upgrade ประสิทธิภาพเครื่องจักร มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ อะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้คอยบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้งานเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

       บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2003 ร่วมกับ บริษัท KUKA Roboter Gmbh ประเทศเยอรมนี  บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ และไลน์การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในการใช้งานที่หลายหลาย อาทิ ระบบการตัดและเชื่อมชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ ระบบยกกล่องและกระสอบสินค้าทดแทนแรงงาน ระบบเชื่อมชิ้นงานโลหะ ระบบประกอบชิ้นงานโดยใช้กล้องอัตโนมัติ และ อื่นๆ ในอุตสาหกรรมรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนพลาสติก เป็นต้น

       ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเยอรมนี และ ญี่ปุ่น รวมไปถึงประสบการณ์ของทีมงานวิศวกรกว่า 20 ปี ทางบริษัทฯสามารถให้คำแนะนำการใช้งาน ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าใช้จ่าย ลดของเสีย และ สร้างความสามารถในการแข่งขันสำหรับอนาคต

       อีกทั้งบริษัทฯ มีบริการหลังการขายครบวงจร อาทิ สัญญาการให้บริการรายปี สัญญาบำรุงรักษา (Preventive maintenance) การฝึกอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุง การ upgrade ประสิทธิภาพเครื่องจักร มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ อะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้คอยบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้งานเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท Kuka Roboter Gmbh ประเทศเยอรมนี ออกแบบ สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ และไลน์การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม industrial robots  ลดปัญหาแรงงานประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติ อีกทั้งบริษัทฯ มีบริการหลังการขายครบวงจร อาทิ สัญญาการให้บริการรายปี สัญญาบำรุงรักษา (Preventive maintenance) การฝึกอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุง การ upgrade ประสิทธิภาพเครื่องจักร มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ อะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้คอยบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้งานเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

FOLLOW US:

FOLLOW US:

HOME     |      ABOUT US   |     SOLUTION     |     SERVICES     |     CAREER     |     BLOG    |   CONTACT US

บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มส์ จำกัด  258 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ กม.8  ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร: 02-386-4271-5