ข้อดีเเละข้อเสียของการผลิตเเบบสายการประกอบ

บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท Kuka Roboter Gmbh ประเทศเยอรมนี ออกแบบ สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ และไลน์การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม industrial robots  ลดปัญหาแรงงานประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติ อีกทั้งบริษัทฯ มีบริการหลังการขายครบวงจร อาทิ สัญญาการให้บริการรายปี สัญญาบำรุงรักษา (Preventive maintenance) การฝึกอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุง การ upgrade ประสิทธิภาพเครื่องจักร มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ อะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้คอยบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้งานเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การผลิตเเบบสายการประกอบเป็นระบบการผลิตตามลำดับ กระบวนการเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับของผู้ปฏิบัติ งานและเครื่องจักรที่แต่ละชุดทำงานเฉพาะในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

 

เฮนรี่ ฟอร์ด เริ่มทำธุระกิจสายการประกอบในปี 1908 เพื่อให้การผลิตของเขามีความเชี่ยวชาญมากขึ้นและสามารถขายได้ในราคาปานกลาง  มันเป็นความจริงที่การผลิตสายการประกอบสามารถให้ประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจของคุณ แต่ก็มีปัญหาคอขวดและความล่าช้าเช่นกัน

 

ข้อดีของการผลิตสายการประกอบ

 

ข้อเปรียบข้อแรกของการผลิตสายการประกอบคือความเร็วในการผลิตของปริมาณสินค้าที่มากขึ้น คุณสามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตของคุณได้เร็วกว่าผู้อื่นที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนี้ มันยังสามารถลดความสิ้นเปลืองได้อีกด้วย

 

ข้อดีอีกอย่างคือพวกเขาจะถูกประมวลผลด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงและแรงงานที่มีประสบการณ์ ในสายการประกอบ พนักงานแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญในชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่กำหนดและงานเฉพาะซึ่งทำให้คนงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสิ่งที่พวกเขาทำเเละผลิต  พวกเขายังสามารถตรวจพบข้อบกพร่องหรือการพิมพ์ผิดพลาดและผลิตเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น

 

ข้อดีอีกประการหนึ่งคือกระบวนการผลิตในสายการประกอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอ เนื่องจากไม่ได้ผลิตสินค้าที่ดีโดยคนงานคนเดียวตลอดกระบวนการทั้งหมดซึ่งมีความเป็นไปได้ของการผลิตสินค้าที่ไม่ตรงกันจึงลดลง

 

กำไรอีกอย่างคือต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูง  กระบวนการผลิตจะถูกทำซ้ำสำหรับแต่ละหน่วยและการทำซ้ำนั้นช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีความสม่ำเสมอ ลดข้อบกพร่อง รวมถึงลดต้นทุนการบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังสามารถลดต้นทุนต่อหน่วยที่ผลิตได้

 

ข้อเสียของการผลิตสายการประกอบ

ข้อเสียที่สำคัญของการผลิตสายการประกอบคือต้องใช้เงินจำนวนมากในการจัดตั้งโรงงานผลิต แม้ว่าประสิทธิภาพการผลิตสูงสามารถลดต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยในระยะยาว แต่คุณต้องเพิ่มผลผลิตและยอดขายให้เพียงพอเพื่อครอบคลุมต้นทุนเริ่มต้นเพื่อการลงทุนที่ดี

 

ในการผลิตการประกอบกระบวนการเปลี่ยนการผลิตแบบอินไลน์อาจมีปัญหาคอขวดหากเกิดปัญหาใดปัญหาหนึ่งในขั้นตอนเดียวของการผลิต ตัวอย่าง เช่น หากคนงานไม่ได้ทำงานตามที่ได้รับมันอาจส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ประสิทธิภาพสินค้า แต่มันสามารถสร้างความตึงเครียดในหมู่พนักงานด้วยเช่นกันด้วยความผิดปกติของอุปกรณ์และความล่าช้าของวัสดุคงคลังอาจทำให้การผลิตช้าลง ณ จุดที่กำหนด

ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือการผลิตชิ้นส่วนประกอบนั้นไม่ยืดหยุ่นและอาจสูญเสียลูกค้าที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ระดับสูง  การสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างหรือใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหรือถูกในการผลิตสายการประกอบ พวกเขาจะมุ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเฉพาะในปริมาณมาก  แม้ว่าคุณต้องการเปลี่ยนการผลิต แต่การปฏิบัติงานแบบกะต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมและการซื้อเครื่องจักรใหม่ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง

 

ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือธรรมชาติของการทำงานซ้ำ ๆสามารถรับรู้ได้ว่าได้เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนงานเฉพาะทางในตำแหน่งนั้นๆ  พวกเขาจะสูญเสียแรงจูงใจและพวกเราสามารถหมุนเวียนหรือลาออกจากงานได้ตลอดเวลา

 

Sources

 

http://www.optravel.org/

 

https://bizfluent.com/info-8055435-pros-manufacturing-products-assembly-lines.html

  

https://smallbusiness.chron.com/pros-cons-manufacturing-products-assembly-lines-40809.html

 

16-robomac_co_th-HWY 

 

 

 

บริษัทผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ​

FOLLOW US:

HOME     |      ABOUT US   |     SOLUTION     |     SERVICES     |     CAREER     |     BLOG    |   CONTACT US

บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มส์ จำกัด  258 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ กม.8  ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร: 02-386-4271-5