สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับยุคสมัยใหม่แห่งการผลิตโดยอัตโนมัติ 

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับยุคสมัยใหม่แห่งการผลิตโดยอัตโนมัติ
บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท Kuka Roboter Gmbh ประเทศเยอรมนี ออกแบบ สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ และไลน์การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม industrial robots  ลดปัญหาแรงงานประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติ อีกทั้งบริษัทฯ มีบริการหลังการขายครบวงจร อาทิ สัญญาการให้บริการรายปี สัญญาบำรุงรักษา (Preventive maintenance) การฝึกอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุง การ upgrade ประสิทธิภาพเครื่องจักร มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ อะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้คอยบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้งานเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI:artificial intelligence) และ Machine Learning กำลังจะเปลี่ยนกระบวนการการผลิต และอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ ในยุคสมัยใหม่แห่งระบบอัตโนมัติ มีมุมมองพื้นฐานอยู่ 3 มุมมองที่ต้องพิจารณา ได้แก่ 

 

• เทคโนโลยีสามารถทำให้เครื่องจักรอัตโนมัติทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตทำอะไรได้บ้าง 

• ปัจจัยใดบ้างที่ต้องพิจารณาเมื่อต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับเครื่องจักรอัตโนมัติ นอกเหนือไปจากความยืดหยุ่นทางเทคโนโลยี 

• วิธีที่คุ้มค่ามากที่สุดในการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในระยะยาว

 

ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตในอนาคต

รายงานของ The Economist Intelligence Unit (EIU) ได้เปิดเผยว่ามีเพียงแค่ 25 ประเทศเท่านั้นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการผลิตในช่วงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ในแง่มุมที่ว่าระดับความพร้อมของแต่ละประเทศสำหรับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิต มีเพียงแคไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ได้เริ่มต้นความคิดริเริ่มของแต่ละบุคคล ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การฝึกงาน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และความยืดหยุ่นในสถานที่ทำงาน ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศชั้นนำของโลกในด้านการผลิต ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)

 

รายงานยังได้กล่าวถึงภาพรวมของการผลิตทั่วโลกในวันนี้ รวมไปถึงการตอบสนองต่อเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตใหม่ ๆ หรือโมเดลทางธุรกิจอีกด้วย การตระหนักว่าแต่ละประเทศมีเป้าหมายที่จำเพาะแตกต่างกัน และกลยุทธ์ในการผลิต และพัฒนา โครงร่างการทำงานใหม่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

 

• องค์ประกอบในการผลิต: เป็นการวัดระดับของประเทศ และความซับซ้อนในการผลิต และ

• ตัวขับเคลื่อนการผลิต: กุญแจสำคัญที่ช่วยกำหนดตำแหน่งของแต่ละประเทศในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเทคโนโลยีครั้งที่ 4 เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 

 

งานวิจัยยังพบอีกว่ามีช่องว่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างประเทศที่มีรายได้สูง ปานกลาง และต่ำ ในขณะที่เศรษฐกิจที่มีรายได้ต่ำจะพึ่งพาอุตสาหกรรมการเกษตร และมีความเสี่ยงต่อระบบอัตโนมัติน้อยกว่า สำหรับประเทศที่มีรายได้ปานกลางที่มีการผลิตพื้นฐานที่หลากหลายจะมีควมเสี่ยงในด้านนี้มากกว่า ประเทศจีนซึ่งถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 12 ของดัชนีตามแนวโน้มนี้ ถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางที่ระบบเศรษฐกิจพึ่งพาการผลิตอย่างมาก รัฐบาลจีนได้ยืนยันที่จะมุ่งมั่นเผชิญหน้ากับความท้าทายของระบบอัตโนมัติด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา และการฝึกงานเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ 

 

การผลิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

 

เพื่อที่จะเข้าใจถึงขอบเขตของระบบอัตโนมัติที่เป็นไปได้ในอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด งานวิจัยนี้ได้ศึกษา 46 ประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว และกำลังพัฒนา ครอบคลุมถึง 80% ของแรงงานทั้งหมดของโลก

 

งานวิจัยได้พบว่าในปี ค.ศ.2015 ทั่วโลกมี 64% จาก 749 ล้านชั่วโมงการทำงานถูกใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตัวเลขเหล่านี้สามารถถูกลบไป หรือเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ แสดงว่ายังสามารถที่จะใช้เครื่องจักรอัตโนมัติได้อย่างมีนัยสำคัญภายในกำแพงทั้ง 4 ด้านของสถานที่ในการผลิต และยังเกี่ยวข้องกับพื้นที่ใช้สอย อย่างเช่น การจัดซื้อจัดจ้าง และห่วงโซ่อุปทาน

 

การมาถึงของเทคโนโลยีใหม่ได้เอาชนะขีดจำกัดเดิมของหุ่นยนต์ และเครื่องจักรอัตโนมัติได้ หุ่นยนต์รุ่นใหม่มีความหลากหลายมากขึ้น และยืดหยุ่นมากขึ้น รวมไปถึงยังมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการผลิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกเหนือไปจากนี้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ยังทำให้เกิดความก้าวหน้าที่สำคัญในการเพิ่มการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติในหลากหลายอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้ยังได้ชี้ถึงแนวโน้มของกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับกิจกรรม และงานบางอย่างในอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น 87% ของชั่วโมงที่ใช้ในการทำกิจกรรมโดยคนงานในอาชีพผู้ผลิตถูกทำให้เป็นแบบอัตโนมัติ และ 45% ของอาชีพอื่นในการผลิต เช่น วิศวกรรม งานซ่อมบำรุง การจัดการ และการบริหาร 

 

ปัจจัยที่ต้องคำนึงเมื่อต้องการใช้ระบบอัตโนมัติ

 

ความท้าทาย และโอกาสสำหรับระบบอัตโนมัติอัจฉริยะต้องการนโยบายการตอบสนองที่เข้มแข็งจากผู้ร่วมลงทุนทั้งหลาย

 

ความเป็นไปได้ทางเทคนิคจัดเป็นปัจจัยอย่างแรก และเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการทำงานกิจกรรมให้เป็นอัตโนมัติ หรือชุดกิจกรรมต่าง ๆ ปัจจัยอย่างที่สองที่ต้องคำนึงคือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และนำมาใช้ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ สำหรับระบบอัตโนมัติ ส่วนปัจจัยที่สามคือค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงาน และอุปสงค์-อุปทาน ถ้าหากแรงงานมีมากเกินไปจนอุปสงค์ล้น และค่าจ้างถูกกว่าระบบอัตโนมัติ นี่อาจจะเป็นข้อโต้แย้งได้ ผลประโยชน์ที่นอกเหนือไปจากการทดแทนแรงงานแล้ว ยังรวมไปถึงมีผลลัพธ์ที่มากขึ้น คุณภาพที่ดีขึ้น และความผิดพลาดที่น้อยลง ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สี่ ในขณะที่หัวข้อการควบคุม และการยอมรับจากสังคมจัดเป็นปัจจัยที่ห้า

 

ถ้าหากคุณลองพิจารณาทั้งห้าปัจจัยข้างต้น คุณจะพบว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการโฟกัสกับการลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกระบวนการผลิต ถ้าหากองค์กรกำลังพิจารณาตัวเลือกระบบอัตโนมัติ นอกจากการเพิ่มผลการผลิต ลดความหลากหลาย และเพิ่มคุณภาพ เพิ่มความแม่นยำ และสร้างความยืดหยุ่น 

 

8 ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้านคุณภาพ 

 

จากรายงานผลการวิเคราะห์ของ EIU การประเมินเบื้องต้นพบว่ามี 8 ผลลัพธ์หลัก

 

• การเปลี่ยนแปลงระดับโลกของกระบวนการผลิต จะเป็นความท้าทายมากยิ่งขึ้น และกระบวนการผลิตในอนาคตจะยิ่งเพิ่มขั้วความแตกต่างของความเร็วในโลก

• หนทางที่แตกต่างกันจะปรากฎออกมาในลักษณะของประเทศที่นำพาการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต 

• ทุกประเทศสามารถพัฒนาได้มากขึ้น ในขณะที่มีผู้นำใหม่ ๆ ให้เรียนรู้ ประเทศเหล่านี้ยังช่วยชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะแรกได้ 

• ความท้าทายทั่วไปในแต่ละต้นแบบได้ชี้ให้เห็นถึงอนาคตที่อาจจะเป็นไปได้ของเส้นทางในการเป็นผู้นำ มรดก ศักยภาพสูง และประเทศเกิดใหม่ 

• การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี แต่มีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ 

• การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะทำให้เกิดกระบวนการส่งกลับการผลิตและการผลิตสินค้ากลับไปยังประเทศของตัวเอง ย้ายฐานการผลิตมากลับมาใกล้ ๆ ประเทศของตน และการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอื่น ๆ ต่อห่วงโซ่คุณค่าของโลก ทุกประเทศต้องพัฒนาคุณสมบัติเฉพาะตัวเพื่อทำให้ตนเองเป็นฐานการผลิตที่น่าสใจ และได้รับผลประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 

• ความพร้อมสำหรับการผลิตในอนาคตจำเป็นต้องการทั่วทั้งโลก ไม่ใช่แค่ระดับชาติเท่านั้น การแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้การติดต่อธุรกิจทั่วโลกง่ายขึ้น

• วิธีการ และนวัตรกรรมใหม่ ๆ สำหรับความร่วมมือในรูปแบบสาธารณะ หรือส่วนบุคคลจำเป็นสำหรับการเร่งความเปลี่ยนแปลง

 

คุณค่าในระยะยาวจากระบบอัตโนมัติ

 

จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของผู้ผลิตคือการได้คุณค่าในระยะยาวให้ได้มากที่สุดจากระบบอัตโนมัติ เมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศไหนกำลังอยู่ในช่วงกำลังพัฒนา มันจำเป็นอย่างมากที่จะโฟกัสกับการสร้างคุณค่า ความยืดหยุ่นและประโยชน์ของกระบวนการอัตโนมัติใช้ในการจัดลำดับคุณค่าของกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนในระบบอัตโนมัติจะช่วยทำให้เกิดผลกระทบที่มากที่สุดสำหรับองค์กร 

 

แหล่งที่มา

https://www.bbva.com/en/are-you-prepared-for-the-new-of-automation-and-artificial-intelligence

 

https://www.themanufacturer.com/articles/which-countries-are-best-placed-for-the-future-of-production

 

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/human-plus-machine-a-new-era-of-automation-in-manufacturing

 

13-14-robomac_co_th-NICHA

บริษัทผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ​

FOLLOW US:

HOME     |      ABOUT US   |     SOLUTION     |     SERVICES     |     CAREER     |     BLOG    |   CONTACT US

บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มส์ จำกัด  258 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ กม.8  ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร: 02-386-4271-5