การใช้หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท Kuka Roboter Gmbh ประเทศเยอรมนี ออกแบบ สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ และไลน์การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม industrial robots  ลดปัญหาแรงงานประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติ อีกทั้งบริษัทฯ มีบริการหลังการขายครบวงจร อาทิ สัญญาการให้บริการรายปี สัญญาบำรุงรักษา (Preventive maintenance) การฝึกอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุง การ upgrade ประสิทธิภาพเครื่องจักร มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ อะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้คอยบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้งานเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในปัจจุบันนี้การพัฒนาหุ่นยนต์ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตยางและพลาสติกในโรงงานมากยิ่งขึ้น เพื่อนำผลที่ได้ไปต่อยอกงานวิจัยต่อไป ในขณะที่ความต้องการของผู้ผลิตส่วนใหญ่คือ ปริมาณสินค้าจำนวนมาก เพียงหุ่นยนต์ขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง ก็สามารถเพิ่มปริมาณสินค้าจำนวนมากได้ในเวลาอันสั้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ผลิตได้เป็นย่างดี

 

มีคุณสมบัติอีกหลายประการที่ทางหน่วยงานผลิตหุ่นยนต์ จะต้องคอยปรับแก้ไข หากหุ่นยนต์ที่ผลิตขึ้นมานั้นยากต่อการใช้งาน หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ หรือทำให้สมดุลธรรมชาติเสียไป ดังนั้นสิ่งที่เพิ่มเข้าไปในหุ่นยนต์อาจประกอบด้วย การตอบสนองต่อแรงกระทำ และการพัฒนาระบบการรับภาพ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถปรับตำแหน่งได้โดยอัตโนมัติหรือดูมีชีวิตมากยิ่งขึ้นหรือเพิ่มความยืดหยุ่นต่างๆ ซึ่งหุ่นยนต์ที่ดีควรมี:

▪   ส่วนแขนของหุ่นยนต์

▪   สว่านหรือตัวเจาะ

▪   ส่วนล้อและส่วนเครน

▪   ส่วนที่เป็นมือหยิบจับ

▪   ตัวเชื่อม, อ็อกโลหะ (ช่วยทำให้โลหะเข้ารูปได้ดีขึ้น)

▪   ต้องมีการพัฒนาหุ่นยนต์อยู่เสมอ     

 

ยกตัวอย่างเช่น ส่วนแขนของหุ่นยนต์จะมีประโยชน์ต่องานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และส่วนประกอบที่ตัวหุ่นยนต์สามารถถอดหรือใส่บางสิ่งเข้าไปเพื่อปรับให้เหมาะสมกับงานที่ทำมากที่สุด

 

เหตุผล 5 ประการที่ควรใช้หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

▪   หุ่นยนต์สามารถทำงานผลิตได้อย่างประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการสร้าง จนถึงกระบวนการห่อบรรจุภัณฑ์

▪   สามารถตั้งค่าหุ่นยนต์ให้ทำงานตลอด 24 ชม.ได้ ทำให้เมื่อไฟดับ หุ่นยนต์จะยังสามารถทำงานต่อไปได้

▪   ชิ้นส่วนภายในหุ่นยนต์มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ที่เราต้องการ ทำให้สามารถ ทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

▪   เนื่องจากปัจจุบันหุ่นยนต์มีการพัฒนาที่ดีขึ้นจากแต่เดิมมากยิ่งขึ้น ทำให้ทางผู้ผลิตต้องการปรับเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างภายในโรงงานให้เป็นอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกสบาย

▪ การให้หุ่นยนต์ทำงานโดยอัตโนมัติ จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ร้านค้าเล็กๆ

เหตุผล 5 ประการที่บ่งบอกว่าหุ่นยนต์ไม่ได้ส่งผลเรื่องปัญหาการจ้างงาน

▪   เมื่อบริษัทไม่ใหญ่โดพอที่จะขันกับบริษัทอื่น การว่าจ้างงานก็ถือเป็นเรื่องลำบาก

▪   หน้าที่ของหุ่นยนต์ในโรงงานคือ ช่วยทำงานทุกอย่างในตำแหน่งที่ว่างอยู่ได้

▪   หุ่นยนต์ช่วยมนุษย์ได้ในหลายๆเรื่อง ทั้งเรื่องการป้องกันไม่ให้มนุษย์ต้องทำงานเสี่ยงอันตราย,การทำงานซ้ำซ้อน, ผิดศีลธรรม รวมถึงยังสามารถสร้างสรรค์งานต่างๆได้อีกมากมาย เช่น งานวิศกรรม งานโปรแกรมมิ่ง งานการจัดการ และการบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆ

▪   หุ่นยนต์สามารถพัฒนาความสามารถการทำงานไปได้สูงสุด เพื่อพร้อมสำหรับการแข่งขันกับโรงงานอื่นๆ

▪   เนื่องด้วยปัจจุบันมีจำนวนคนงานในตลาดแรงงานลดลงจากปัญหาการว่าจ้างเมื่อหลายสิบปีก่อน ซึ่งหุ่นยนต์ก็ได้เข้ามามีบทบาทในส่วนนี้มากยิ่งขึ้น

 

เหตุผล 5 ประการที่ช่วยแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้หุ่นยนต์เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงงานได้

▪   การใช้หุ่นยนต์ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ จะช่วยให้บริษัทต่างๆภายในประเทศมีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับการแข่งขันกับบริษัทรายอื่นที่อู่ต่างประเทศ

▪   เนื่องจากหุ่นยนต์สามารถทำประโยชน์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้เนอย่างมาก ดังนั้นทางโรงงานจึงควรบำรุงรักษา หรือต่อยืดค่าสัญญาลิขสิทธิ์ต่างๆของหุ่นยนต์ให้ดี

▪   หุ่นยนต์ได้รับ ROI ภายในเวลาเพียงแค่ 2 ปี ยิ่งช่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการว่าจ้างงาน ยิ่งทำให้ตัวหุ่นยนต์มีราคาสูงขึ้นไปอีก

▪   จากผลการวิจัยทางสถิติแล้วพบว่า หากอาศัยความสามารถทั้งหมดที่คนงานสามารถทำได้ ประกอบกับการใช้หุ่นยนต์ ในการทำอุตสาหกรรมภายในโรงงาน จะช่วยเพิ่มมาตรฐานหรือคุณภาพงานที่ได้มากขึ้น

▪   เนื่องจากปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมสีเขียว กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในด้านงานอุตสาหกรรม ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากไม่จำเป็นต้องควบคุมสภาพอากาศหรือแสงแดด เพื่อให้หุ่นยนต์เหล่านั้นทำงานได้ และนอกจากนี้มันยังสามารถทำความสะอาดสถานที่ต่างๆได้อีกด้วย

 

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงหุ่นยนต์

หากจะให้พูดกันตามตรงเลยก็คือว่า หุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทต่องานอุตสาหกรรมที่เกินความสามารถของมนุษย์ นั่นคือ งานที่มีขนาดเล็กเกินกว่าที่ตามนุษย์จะมองเห็น หรือนิ้วของคนจะแหย่เข้าไปได้ และนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งเหตุผลที่ใช้อธิบายว่าทำไมงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้หุ่นยนต์เป็นตัวจัดการ

 

เทคโนโลยีที่ช่วยในการมองเห็น เริ่มมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ช่วยลดงบประมาณในการซ่อม การบำรุงหุ่นยนต์เพื่อให้ตอบสรองกับงานต่างๆที่อยู่ตรงหน้า แต่หุ่นยนต์ปัจจุบันนี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าได้เป็นอย่างดี

 

โรงงานอุตสาหกรรมหลายๆแห่ง เริ่มตระหนักถึงประโยชน์ในการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการทำงานมากยิ่งขึ้น ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ RoboMac.co.th และดูว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จะสามารถทำประโยชน์ให้กับธุรกิจของคุณได้มากน้อยเพียงใด

 

ที่มา : http://www.acieta.com/why-robotic-automation/robotics-manufacturing

บริษัทผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ​

FOLLOW US:

HOME     |      ABOUT US   |     SOLUTION     |     SERVICES     |     CAREER     |     BLOG    |   CONTACT US

บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มส์ จำกัด  258 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ กม.8  ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร: 02-386-4271-5